PL / EN

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Revest Investments Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Matejki 4/2, 40–077 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000725442, NIP: 6342927387, REGON: 369914429. Ochrona danych osobowych prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W tym celu stosujemy między innymi technologię szyfrowania danych w postaci protokołu SSL.
 3. Dane osobowe pozostawiane na stronie https://wellcome-office.com traktowane są jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieupoważnionych.
 4. Administrator jest właścicielem serwisu https://wellcome-office.com.

§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Revest Investments Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych swoich obecnych i potencjalnych klientów, co oznacza, że dane udostępnione na naszej stronie internetowej, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP, mogą być przetwarzane.
 2. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności.
 3. Przetwarzanie wszelkich danych następuje wyłącznie na zabezpieczonych serwerach, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  1) zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO;
  2) zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych;
  3) w zakresie koniecznym do spisania, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu odpowiedniego świadczenia Usług;
  4) w zakresie koniecznym do wypełnienia celu zgodnego z prawem. Przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw podmiotu, którego dotyczą;
  5)w zakresie zgody wyrażonej przez Klienta.
 4. Każdy podmiot, którego administratorem danych osobowych jest Revest Investments Sp. z o.o., ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w imieniu Dostawcy Usług możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].
 6. Revest Investments Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu Umowy lub wycofaniu zgody w zakresie koniecznym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub gdy przepisy krajowe lub europejskie lub prawo międzynarodowe obligują do zachowania danych.
 7. Dostawca Usług ma prawo udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym obowiązującymi przepisami prawa (np. aparatom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić w wyniku wycofania zgody lub złożenia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 9. Dostawca Usług nie udostępnia danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Revest Investments Sp. z o.o. wdrożył szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu, co pozwala zminimalizować ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem ochrony danych.
 11. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Revest Investments Sp. z o.o. lub podmiot przetwarzający, działający w bliskiej współpracy z Revest Investments Sp. z o.o.

§ 3 Pliki cookies 

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane przez przeglądarkę komputerową. Przy ponownym połączeniu przeglądarki ze stroną, rozpoznaje ona typ urządzenia użytkownika. Parametry te pozwalają odczytać informacje w nich zawarte wyłącznie przez serwer, na którym zostały utworzone. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzanych stron internetowych.
 2. Zbierane informacje dotyczą adresu IP, rodzaju używanej przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, daty i godziny, lokalizacji oraz informacji wysłanych przez formularz kontaktowy.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej w celu poprawy jej funkcjonowania oraz zapewnienia skutecznej i swobodnej nawigacji na stronie. Revest Investments Sp. z o.o. monitoruje informacje przy użyciu narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dostosowanie treści strony do jego potrzeb. Zapamiętanie preferencji pozwala na dostosowanie reklam adresowanych do użytkownika. Pliki cookies używane są w celu zagwarantowania najwyższej wygody korzystania z usług, a zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Revest sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 5. Strona https://wellcome-office.com wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1) „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. cookies dla usług wymagających uwierzytelnienia na stronie;
  2) pliki cookies używane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. do wykrywania oszustw w zakresie uwierzytelnienia w obrębie strony;
  3) „operacyjne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o wykorzystaniu strony
  4) „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na zapamiętywanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie języka lub regionu pochodzenia użytkownika, wielkości czcionki, wyglądu strony itp.;
  5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostosowanie reklam do zainteresowań użytkownika.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć lub ponownie włączyć opcję zbierania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 7. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody poprzez wypełnienie formularza. Powyższe dane są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby określonej funkcji.
 8. Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne, ale brak podania informacji w nich zawartych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności oferowanych przez stronę https://wellcome-office.com.